Dny, kdy radost patří všem!

O projektu:  

Projekt Dny, kdy radost patří všem! Je sociálně integrační, terapeuticky aktivizační projekt. Skládá se z dvou modulů. Prvním modulem je raftový víkend v Otavském ráji, druhý modul nese název Miroslav bez hranic. Celý projekt se zaměřuje převážně na práci se zdravotně postiženými dětmi a mládeží. Specifikem celého projektu je jeho cena pro účastníky, účast v projektu je zcela bezplatná.  Začátky projektu se datují k roku 2013, kdy jej založil jeho autor Miroslav Kuřitka.

 

Jak to všechno začalo?

No jak jinak než u posezení v hospůdce, kde jsem spolu s Jaroslavem Ingerlem odpočíval po náročném dni. Čas plynul a témata se střídala, až jsme se dostali k handicapovaným dětem a vodáckému víkendu v Katovicích. Jarek se mi s těžkým srdcem svěřil, že přechodem na jinou právní formu přišlo Centrum Kociánka o značnou část peněz z rozpočtu a tudíž i o finance na tento skvělý projekt, díky kterému se děti alespoň na jeden prodloužený víkend dostanou ze svého každodenního prostředí na Kociánce, ve kterém jsou nuceni trávit skoro celý rok. Na to jsem mu odpověděl, že něco vymyslím. Jarek mě v tu chvíli nejspíše nebral úplně vážně, ale již ten večer jsem ho zkontaktoval s projektem „Dny, kdy radost patří všem!“
Ptáte se proč? Protože jsou věci, které nesmíme přehlížet. Jsou situace, ve kterých můžeme pomoci. Jelikož jsou dny, kdy radost patří všem.
Je jednoduché se otočit a dělat, že nic nevidím nebo si říct: „Mě se to netýká“. Proto jsem vděčný, že se mi Jarek svěřil o tomto problému Centra Kociánka. Jsem rád, že mohu pomoci tam, kde je to potřeba v době, která si žádá ukázku lidské dobrosrdečnosti. Bude to znít jako klišé, ale v hlavě mám stále to jedno známé motto: „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď!“
Vše je jenom o tom chtít. Chtít pomoci. Chtít změnit svět tím, že změníme sami sebe a uděláme něco, co by se nečekalo. Třeba podpoříme dobročinnou akci.
Kuřitka Miroslav

 

1.modul: Raftový víkend v Otavském ráji.

Akce, která zajišťuje finanční i organizační podporu raftového víkendu v kempu Otavský Ráj v jižních Čechách pro handicapované děti z Centra Kociánka. Raftový víkend zařazujeme vždy na poslední víkend letních prázdnin. Tento termín se nám osvědčuje počasím a dostupností kempu pro všechny naše aktivity s dětmi. Hlavní poslání projektu je pomoci dětem se sociální interakcí, rozvinutí skupinové soudržnosti, rozšíření obzorů v kulturním a sportovním vyžití. Nejdůležitějším aspektem našeho projektu je změna prostředí ve kterém žijí, alespoň na pár dní.

2. modul: Miroslav bez hranic.

Druhý modul, projektu Dny, kdy radost patří všem je zaměřený na sportovní a terapeutické vyžití (např. Canisterapie, hipoterapie atd…). Tří denní soustředění zdravotně postižených účastníků je doplněno o regenerační pobyt v bazénu, kulturní program a diskuzní debaty. Celý program probíhá ve městě Miroslavi, která poskytuje veškeré potřebné zázemí pro účastníky modulu.